Sökresultat

Aktivt värdeskapande över generationer

Nordstjernan grundades av familjen Ax:son Johnson 1890. Med 130 år av bolagsbyggande förbättrar vi livet för kunder, medarbetare och samhället i stort.

Läs mer om oss

Nordstjernan i siffror

Grundat år
1890
Antal innehav
13
Totalavkastning
12 %
(2020)
Substansvärde
35,4
Mdr SEK (31/12 2020)

Nordstjernan ägs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser

Läs mer om våra ägare

Vi utvecklar ledande kvalitetsbolag

Läs mer om våra innehav

Vår organisation