Pressmeddelanden

Världens största laminatgolvstillverkare köper 40 % av aktierna i Välinge från Nordstjernan och familjen Perván

2006-03-30

• Kronospan Technical Ltd och Kronotex Flooring Technologies Ltd (”Krono”) har tecknat avtal med Nordstjernan AB och grundarfamiljen Perván om förvärv av 40 % i Välinge International AB. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen • Krono har sedan 2005 varit en licenstagare till Välinge och nu har parterna bestämt sig för att utöka samarbetet genom ett delägarskap • Affären skapar förbättrade möjligheter för Välinge att fortsätta utvecklingen av sin framgångsrika licensverksamhet samt öka innovationstakten avseende nya golvsystem • Parterna är överens om att Välinge skall fortsätta som ett oberoende teknikutvecklingsföretag inom mekaniska låssystem för bland annat laminat- och trägolv I december 2002 förvärvade Nordstjernan initialt 23 % av Välinge och erhöll då även en option med möjligheten att öka ägarandelen till 50 %. I mars 2004 utnyttjade Nordstjernan denna option och har sedan dess varit 50/50-ägare i bolaget tillsammans med grundarfamiljen Perván. Välinge har under flera år uppvisat en god resultatutveckling och är ett mycket lönsamt bolag. För 2005 uppgick resultatet före skatt till 111 Mkr, vilket är en ökning med mer än 260 % på tre år. Välinge är ett ledande teknikutvecklingsföretag inom golvbranschen som 1993 utvecklade världens första mekaniska låssystem för bland annat laminat- och trägolv. Mekaniska låssystem möjliggör limfri läggning och har under senare år tagit betydande marknadsandelar från traditionella limmade golv. Välinge har en omfattande patent¬portfölj och har idag ett femtiotal licenstagare, däribland flera ledande internationella laminat- och trägolvtillverkare. Mer information om Välinge återfinns på bolagets hemsida, www.valinge.se. ”Välinge är en lyckad investering för Nordstjernan. Bolaget har haft en god resultatutveckling och genererat ett bra kassaflöde sedan vi köpte aktier i bolaget 2002. Vi tycker att det är en kvalitetsstämpel nu när världens största laminatgolvstillverkare har valt att köpa 40 % i Välinge.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan och styrelseordförande i Välinge. ”Välinge har under de senaste åren stärkt sin världsledande position inom mekaniska låssystem för laminat- och trägolv och vi ser fortsatt positivt på Välinges utvecklingsmöjligheter. Partnerskapet med Nordstjernan har fungerat väl och med Nordstjernan som långsiktig delägare har våra nya satsningar kunnat genomföras snabbare och i en större omfattning.” säger Darko Perván, grundare och VD i Välinge. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av: Tomas Billing, tomas.billing@nordstjernan.se, +46 8 788 50 18 eller +46 706 66 33 46 Darko Perván, darko.pervan@valinge.se, +46 42 23 87 50 eller +46 730 23 78 12

wkr0001.pdf