Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Scandstick – en av Europas ledande tillverkare av självhäftande material för etikettindustrin

2006-06-22

• Nordstjernan har träffat en överenskommelse med familjen Fredin att gå in som delägare i Scandstick AB, som är moderbolag i Scandstick-koncernen (”Scandstick”). • Nordstjernan kommer initialt att äga 16 procent av Scandstick med möjlighet att i olika steg öka sin ägarandel till 100 procent. • Scandstick är en av Europas ledande tillverkare av självhäftande material för etikettindustrin. • Scandsticks grundare, Sten-Inge Fredin, kvarstår som VD och huvudägare i bolaget. • Affären skapar förbättrade möjligheter för Scandstick att fortsätta sin internationella expansion. Scandstick är en av Europas ledande tillverkare av självhäftande material för etikettindustrin. Huvudkontoret finns i Helsingborg. Verksamheten grundades 1981 av Sten-Inge och Gunnel Fredin. Scandstick, som utsetts av Dagens Industri till Gasellföretag två år i rad, omsätter cirka 850 MSEK och har haft en årlig tillväxt på 23% under de senaste fem åren. Koncernen har cirka 200 anställda och har två produktionsanläggningar, en i Helsingborg och en i Cambridge, Storbritannien. I Sverige investerades under 2005 i en ny maskin som fyrdubblade kapaciteten. Scandstick är väl positionerat för fortsatt internationell expansion, såväl organiskt som genom förvärv. Mer information om Scandstick återfinns på bolagets hemsida, www.scandstick.se. - Scandstick är ett spännande familjeföretag som passar väl in i Nordstjernans investeringsstrategi. Bolaget har haft en imponerande tillväxt historiskt och vi ser goda möjligheter för bolaget att fortsätta sin expansion. Med de nya produktionsanläggningarna i Helsingborg och Cambridge är bolaget redo att stärka sina positioner i Europa som en ledande tillverkare av avancerade etikettmaterial, säger Tomas Billing, VD på Nordstjernan. - Vi välkomnar Nordstjernan som delägare. Nordstjernan är, i likhet med Scandstick, ett familjeföretag som har en långsiktig syn på sitt ägande, säger Sten-Inge Fredin, grundare och VD på Scandstick. Partnerskapet ger Scandstick större finansiell styrka och ett utökat internationellt kontaktnät. Med Nordstjernan som långsiktig delägare kan våra nya satsningar genomföras snabbare och i en större omfattning, tillägger Sten-Inge Fredin. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Nordstjernan AB Tomas Billing VD Scandstick AB Sten-Inge Fredin VD Frågor besvaras av: Tomas Billing, VD Nordstjernan AB tomas.billing@nordstjernan.se, +46 8 788 50 18 eller +46 706 66 33 46 Sten-Inge Fredin, VD Scandstick AB steninge.fredin@scandstick.se, +46 42 25 00 50 eller +46 708 15 12 55

wkr0001.pdf