Pressmeddelanden

RFSU och Nordstjernan i långsiktigt partnerskap om Etac

2006-12-19

RFSU och Nordstjernan har träffat en överenskommelse där Nordstjernan köper 60% av
aktierna i Etac. Parterna är överens om att långsiktigt fortsätta utveckla Etac med målet att
bolaget skall nå fortsatta framgångar.

Etac utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med
nedsatt rörelseförmåga. Etac har ett brett sortiment av hjälpmedel för yngre och äldre som inkluderar manuella och eldrivna rullstolar, rollatorer, hemvårdsprodukter och tryck-avlastningsprodukter. Bolaget omsätter under 2006 ca 800 Mkr. Mer information om Etac återfinns på bolagets hemsida, www.etac.se.

”RFSU har sökt en långsiktig partner för att utveckla Etac vidare. I Nordstjernan har vi funnit
en mycket långsiktig delägare till Etac och samarbetspartner till RFSU.” säger Lena
Lennerhed, förbundsordförande för RFSU.

”Etac är ett spännande företag som passar väl in i Nordstjernans investeringsstrategi. Bolaget
har haft en god tillväxt och lönsamhet. Vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt och
utveckling av Etac.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan.

”Etac verkar i en intressant bransch och med RFSU/Nordstjernan som ägare finns möjligheter
och kapitalbas för att accelerera tillväxten framöver. Jag är övertygad om att detta är en bra
lösning för Etac.” säger Terje Berntzen, verkställande direktör i Etac.

Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande.


Lena Lennerhed
Förbundsordförande
RFSU

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Terje Berntzen
Verkställande direktör
Etac ABFrågor besvaras av:

Lena Lennerhed, förbundsordförande på RFSU, tel +46 8 70 267 89 77
Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan, tel +46 8 788 50 18
Terje Berntzen, verkställande direktör på Etac, tel +47 91 35 31 28

wkr0010.pdf