Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar sitt innehav i Salcomp till 54,5 procent

2007-10-09

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION INOM REPUBLIKEN KINA ELLER USA

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har ökat sitt innehav i Salcomp Plc (”Salcomp”) från 52,3 procent till 54,5 procent av kapital och röster. 70 aktieägare som representerar 850 622 aktier i Salcomp, motsvarande 2,2 procent av kapital och röster, har accepterat Nordstjernans offentliga bud för alla utestående aktier i Salcomp.

Anbudstiden i Nordstjernans offentliga köpeanbud för alla aktier samt optionsrättigheter i Salcomp löpte ut den 5 oktober 2007. Det slutliga resultatet av köpeanbudet har fastställts efter att de slutliga orderbekräftelserna inkommit från samtliga penninginstitut.


NORDSTJERNAN AB


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 00

wkr0001.pdf