Pressmeddelanden

Nordstjernan har 93,8 % av aktierna i KMT

2007-12-28

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

- Nordstjernan har 93,8 procent av aktierna och rösterna i KMT
- Budgivaren förlänger acceptperioden till och med den 21 januari 2008

Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), ett helägt dotterdotterföretag till Nordstjernan AB, offentliggjorde den 29 oktober 2007 ett kontanterbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat och fullföljdes den 12 december 2007. I samband därmed förlängdes acceptperioden i Erbjudandet till och med den 27 december 2007.

Den 27 december 2007, den sista dagen i den förlängda acceptperioden, hade giltiga accepter för 1 684 967 aktier, varav 712 208 aktier i den förlängda acceptperioden, mottagits som representerade 16,8 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Därutöver har Nordstjernan AB och Budgivaren i marknaden förvärvat 3 448 224 aktier representerande 34,5 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Sammantaget innehar den koncern inom vilken Budgivaren ingår 9 375 452 aktier representerande 93,8 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterat Erbjudandet inom den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas den 3 januari 2008.

Budgivaren avser att begära tvångsinlösen avseende återstående aktier i KMT. Offentliggörandet beträffande en avnotering av aktierna i KMT förväntas ske efter samråd med styrelsen för KMT och OMX Nordiska Börs Stockholm.

För att ge de aktieägare i KMT som ännu inte lämnat in sina aktier möjlighet att acceptera Erbjudandet har Budgivaren beslutat att förlänga acceptperioden till och med klockan 15:00 den 21 januari 2008. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas påbörjas den 24 januari 2008.

Budgivaren kan komma att förvärva ytterligare KMT-aktier i marknaden.

”Det är positivt att KMTs aktieägare har valt att acceptera budet.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan AB. ”Nu är det fullt fokus på att fullfölja förändringsarbetet som pågår i KMT. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen för att säkerställa en långsiktigt acceptabel lönsamhet.”

Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen

wkr0003.pdf