Pressmeddelanden

Dacke Industri förvärvar KMT Precision Grinding

2016-12-20

Genom en överlåtelse mellan två av Nordstjernans helägda innehav kommer KMT Precision Grinding att ingå i Dacke Industri. Syftet med överlåtelsen är dels att förenkla och effektivisera Nordstjernans struktur, dels att utveckla Dacke Industri. Transaktionen kommer att slutföras i början av 2017.

KMT Precision Grinding marknadsför, utvecklar och tillverkar högprecisions- slipmaskiner samt eftermarknadsprodukter under varumärkena UVA och LIDKÖPING. Bolaget har en omsättning om 450 MSEK, 165 anställda och ägs sedan 2007 av Nordstjernan.

PMC Group förvärvades av Nordstjernan i januari 2016 och har därefter omstrukturerats till en decentraliserad och teknikfokuserad företagsgrupp under namnet Dacke Industri.

Dacke Industri har sedan tidigare fyra dotterbolag med en kombinerad omsättning om 1,6 miljarder kronor och drygt 800 anställda. Dotterbolagen fokuserar på konstruktion och tillverkning av kundanpassade komponenter och system inom områden som hydraulik, elektromekanik och pneumatik. Kunderna är främst internationella OEM-företag. Dacke Industri har en uttalad tillväxtstrategi, såväl organiskt som via förvärv av starka teknikbolag.

Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan, säger:

”Nordstjernan är aktiva ägare i såväl stora som små bolag. Genom Dacke Industri har vi skapat ett effektivt och bra sätt att utöva vårt ägande för mindre teknikbolag, såsom exempelvis KMT Precision Grinding. Dacke Industri har kapacitet att utveckla fler bolag och kommer att fortsätta söka förvärv.”

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

 
Frågor besvaras av:
Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)