Pressmeddelanden

Yttrande vid samråd rörande förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm

2017-07-10

Nordstjernan har idag sänt in bifogat yttrande under pågående samråd rörande förslag till ny detaljplan för kvarteret Sperlingens Backe.

Nordstjernan motsätter sig ett genomförande av planprojektet i dess nuvarande utformning.

Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se 

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se 

Yttrande (PDF)