Pressmeddelanden

Nordstjernans dotterbolag Lideta/Mama Mia fortsätter att expandera inom primärvård

2018-11-21

Nordstjernans dotterbolag Lideta, inom vilken även vårdkoncernen Mama Mia ingår, har träffat ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala med 107 000 listade patienter. Bolaget har 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Efter förvärvet får Lideta 247 000 listade patienter, cirka 775 medarbetare och beräknas öka omsättningen med omkring 40 procent till drygt 1 miljard kronor. Lideta blir därmed Sveriges tredje största privata aktör inom primärvården i Sverige.

År 2017 förvärvade Nordstjernan vårdföretagen Lideta och Mama Mia med syftet att utveckla en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på den primära vården. Förvärvet av Aleris Affärsområde Primärvård är en del i satsningen på primärvård.

”Nordstjernan tror att privat hälso- och sjukvård kommer att spela en central roll för att tillgodose patienternas växande behov av tillgänglighet och kvalitet. Mycket av framtidens expansion tror vi kommer att ske inom den viktiga primärvården. Med Lidetas förvärv av Aleris vårdcentraler fortsätter vi att som långsiktig ägare att expandera inom välfärdssektorn”, säger Nordstjernans VD Tomas Billing.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Stefan Stern, senior advisor Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se


Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)