Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Momentum Group

2019-02-22

Nordstjernan har förvärvat 4,2 procent av kapitalet och närmare 15,0 procent av rösterna i Momentum Group. Sett till antalet röster blir Nordstjernan genom transaktionen bolagets största aktieägare.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,9 Mdr SEK per år och har omkring 1 700 anställda.

”Vi ser Momentum som ett välskött bolag med stor potential. Momentums styrelse och ledning har gjort ett bra arbete för att göra det till en av de ledande aktörerna inom branschen. Vi tror på sektorn och genom vår framgångsrika investering i Swedol har vi god branschkännedom. Swedol och Momentum ska framöver fortsätta arbeta var för sig på samma sätt som idag”, säger Nordstjernans VD Tomas Billing.

”Jag ser Nordstjernan som en mycket lämplig ägare i Momentum, som kan bidra till att utveckla bolaget vidare med sin branschkännedom och erfarenhet av att skapa långsiktig värdetillväxt”, säger Anders Börjesson, nuvarande huvudägare i Momentum Group.

”Vi välkomnar Nordstjernan som ny ägare i Momentum. Med sin finansiella styrka, sitt industriella kunnande och sin långsiktiga investeringshorisont kan Nordstjernan sporra bolaget att ytterligare förbättras”, säger Jörgen Wigh, ordförande i Momentum Group.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

 
Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)