Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar ytterligare aktier i Momentum Group

2020-10-28

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER NÅGOT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) har i dag förvärvat 1 B-aktie i Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) för 120 SEK per aktie. Efter förvärvet äger Nordstjernan 495 848 A-aktier och 25 901 138 B-aktier i Momentum Group. Nordstjernans aktieägande motsvarar därmed cirka 51,9 procent av samtliga aktier och 51,0 procent av samtliga röster i Momentum Group.

Förvärvet av ytterligare aktier i Momentum Group innebär att Nordstjernan, enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden AMN 2019:42 och AMN 2020:14, är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Momentum Group (ett så kallat budpliktsbud) om inte Nordstjernan inom denna fyraveckorsfrist avyttrar så många aktier att dess aktieinnehav representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Momentum Group.

Nordstjernan avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett separat pressmeddelande.

Ytterligare information

Nordstjernan lämnade detta pressmeddelande för offentliggörande klockan 18:00 den 28 oktober 2020.

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)