Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer sitt innehav i Nordic Nest

2020-12-14

Nordstjernan har ingått ett avtal om att sälja sitt innehav i Nordic Nest, ett ledande svenskt e-handelsföretag som säljer design och inredning online, till BHG Group.

Nordic Nest grundades år 2002, och Nordstjernan har varit ägare sedan 2016 med 20 procent av aktierna i bolaget. Nordic Nest har cirka 200 medarbetare med försäljning i bland annat de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Holland och Sydkorea.

”Nordstjernan har varit en ägare i Nordic Nest tillsammans med bland andra Nicklas Storåkers och Karl-Johan Persson. Under vår period som ägare har bolaget vuxit försäljning och resultat kraftigt. Bolaget går nu in i nästa expansionsfas och jag vill rikta ett stort tack till bolagets ledning och medarbetare för deras insatser. Jag är glad över att en erfaren aktör som BHG blir ny ägare i Nordic Nest”, säger Peter Hofvenstam, VD i Nordstjernan.
 

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör

Nordstjernan AB
 

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se
 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)