Pressmeddelanden

Johan Blomquist har utsetts till ny ledamot i Nordstjernan AB:s styrelse

2021-05-12

Vid dagens årsstämma i Nordstjernan AB omvaldes följande styrelseledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Caroline Berg (vice ordförande), Peter Leimdörfer, Tomas Nicolin och Christoph Vitzthum. Till ny styrelseledamot valdes Johan Blomquist.

Johan Blomquist, född 1978, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Altor Equity Partners (2005-2018) och Goldman Sachs (2004-2005). Johan är i dag privatinvesterare med erfarenhet från teknologirelaterade bolag som Trustly, Tink, Telavox, Gelato, Estrid och Kognity.

”Vi är mycket glada över att Johan väljer att gå in i styrelsen. Han har en gedigen erfarenhet från investeringar i en rad olika branscher samt från att ha varit del av en framgångsrik investeringsorganisation. Dessutom kommer han att tillföra fördjupad kompetens inom teknologirelaterade investeringar och Johans samlade erfarenhet kommer att bidra till Nordstjernans nya investeringsstrategi”, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande Nordstjernan.

”Jag är mycket hedrad över att ha blivit tillfrågad att sitta i Nordstjernans styrelse. Nordstjernan har en imponerande historik både avkastningsmässigt och som en långsiktig ägare med stolta traditioner och värderingar. Jag ser fram emot att engagera mig genom min erfarenhet från investeringar i olika industrier och faser samt kring utformningen av Nordstjernans investeringsstrategi”, säger Johan Blomquist.

Frågor besvaras av:

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Mobil: +46 70 636 74 17

E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)