Press releases

Nordstjernan offentliggör budpliktsbud på Salcomp

9/12/2007

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION INOM REPUBLIKEN KINA ELLER USA


DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA AKTIER OCH OPTIONER I SALCOMP. HÄRVID HÄNVISAR NORDSTJERNAN TILL DET FORMELLA PRESSMEDDELANDE SOM KOMMER ATT OFFENTLIGGÖRAS I ENLIGHET MED DEN FINSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN.

Nordstjernan AB (Nordstjernan) har den 16 augusti 2007 utnyttjat sin option enligt avtalet av den 25 juni 2007 med EQT II B.V. (EQT) avseende aktier i Salcomp Plc (Salcomp). Förvärvet var villkorat av konkurrensmyndigheters godkännande. Godkännande erhölls den 7 september 2007 och transaktionen slutfördes den 12 september 2007. Nordstjernans innehav av aktier i Salcomp uppgår efter förvärvet till 20 328 131 aktier, motsvarande 52,3 procent av totalt antal aktier och röster i Salcomp.

Nordstjernan är därmed, i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen kapitel 6, paragraf 10, skyldigt att lägga ett budpliktsbud på samtliga utestående aktier, samt värdepapper som berättigar till aktier, som utgetts av Salcomp.

Nordstjernan avser att offentliggöra det formella budpliktsbudet inom kort. Priset i erbjudandet kommer, som tidigare meddelats, att vara det högsta pris till vilket Nordstjernan har förvärvat aktier i Salcomp, dvs. 4,01 euro per aktie.

NORDSTJERNAN AB

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0001.pdf