Press releases

Utlåtande från Salcomps styrelse rörande Nordstjernans obligatoriska offentliga bud

9/25/2007

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION INOM REPUBLIKEN KINA ELLER USA

Styrelsen i Salcomp Oyj (”Salcomp”) har den 24 september 2007 gett sitt utlåtande rörande Nordstjernan ABs (”Nordstjernan”) obligatoriska offentliga bud på Salcomps alla aktier och optioner i enlighet med 6 kap. 4 § i den finska värdepappersmarknadslagen. Salcomp har offentliggjort ovan nämnda utlåtande genom ett börsmeddelande den 24 september 2007. Rubriken på börsmeddelandet är “Statement by the Board of Directors regarding Nordstjernan AB’s mandatory public tender offer for all shares and option rights in Salcomp Plc”.

Utlåtandet från Salcomps styrelse kommer att biläggas Nordstjernans anbudshandling i enlighet med 6 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen. Den finska Finansinspektionen har godkänt kompletteringen i sitt beslut 32/252/2007 från den 25 september 2007. Utlåtandet från Salcomps styrelse utgör anbudshandlingens bilaga E.

Kompletteringen kommer att vara tillgänglig så snart som möjligt och senast den 26 september 2007 på Glitnir Pankki Oys kontor (adressen till Helsingforskontoret är Mikonkatu 1, 00100 Helsingfors) och på OMX Way, Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors samt på Internet från 25 september 2007 på adressen http://ostotarjous.fim.com.


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
wkr0001.pdf