Press releases

Nordstjernan ökar i KMT

11/8/2007

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har den 7 november 2007 genom förvärv av 2 098 052 aktier i KMT Group AB (publ) (”KMT”) ökat sitt innehav till 6 340 313 aktier, motsvarande 63,4 % av kapital och röster i KMT.

Nordstjernan lämnade, genom det helägda dotterdotterföretaget Nordstjernan Ventures Investment AB, den 29 oktober 2007 ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i KMT att överlåta samtliga aktier i KMT. För varje aktie erbjuds 105 kronor kontant.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0011.pdf