Press releases

Caroline Berg ny styrelseledamot i Nordstjernan AB

1/20/2016

Valberedningen i Nordstjernan AB föreslår att Caroline Berg väljs till ny styrelseledamot och vice ordförande vid årsstämman den 11 maj 2016.

Caroline Berg är ordförande i Axel Johnson AB samt Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier, vice ordförande i Mekonomen Group samt styrelseledamot i AxFast, Axfood, Axstores och Handelshögskolans Advisory Board. Caroline Berg var 2006-2014 direktör för Human Development och Kommunikation samt medlem i Axel Johnsons koncernledning. 

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Peter Leimdörfer, Per Lindberg, Tomas Nicolin och Bo Risberg. Antonia Ax:son Johnson har avböjt omval som styrelseledamot efter 34 år i styrelsen.
  

Frågor besvaras av:

Antonia Ax:son Johnson
Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse
Telefon: 08-701 61 00

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande i Nordstjernan AB
Telefon: 08-788 50 18
 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)