Press releases

Nordstjernan säljer sitt majoritetsinnehav i Bygghemma Group till FSN Capital IV och V

10/3/2016

Nordstjernan och Bygghemma Groups ledningsgrupp har ingått ett avtal om att sälja Bygghemma Group Nordic AB (“Bygghemma Group”, ”Bolaget”) till FSN Capital IV samt FSN Capital V (”FSN”). Bygghemma Group är Nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter och heminredning.

Sedan starten 2006 har Bygghemma Group utökat och breddat sin produktportfölj och sin geografiska täckning till att idag vara ett ledande e-handelsbolag inom byggprodukter, genom t ex bygghemma.se och taloon.com, och inom heminredning, genom Trademax.se och Chilli.se. Bygghemma Group erbjuder idag marknadens bredaste produktsortiment till konkurrenskraftiga priser. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2016 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 2,3 Mdr SEK och en EBITA-marginal på 3,4 procent.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: “År 2014 investerade Nordstjernan i Bygghemma Group för att driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Sedan dess har nettoomsättningen mer än fördubblats genom organisk tillväxt och flera förvärv och Bolaget har samtidigt uppnått en kraftigt förbättrad lönsamhet. Bolaget har därmed nått sina mål betydligt snabbare än vi förväntat oss.”

”Vi vill tacka Bygghemma Groups ledning och anställda för deras bidrag och förtjänstfulla arbete. FSN är en ägare med stor erfarenhet och kompetens inom handel. Vi är övertygade om att Bygghemma Groups tillväxtresa kommer att fortsätta och vi önskar Bygghemma Group och FSN lycka till i framtiden.” fortsätter Tomas Billing.

Peter Möller, Partner på FSN, kommenterar: ”Bygghemma Group är en ledande e-handelsaktör med unikt värdeerbjudande i en snabbt växande marknad. Vi har följt bolaget under lång tid och är imponerade över hur ledningen har lyckats kombinera snabb tillväxt med goda marginaler och starka kassaflöden. Framöver ser vi goda möjligheter att driva fortsatt expansion i Norden, såväl på organisk basis som via utvalda förvärv. Vi tror vidare att bolagets värdeerbjudande har god potential i marknader utanför Norden och vi ser fram att även utforska detta vidare tillsammans med Bolagets ledningsgrupp.”

Mikael Olander, verkställande direktör för Bygghemma Group, kommenterar: “Bygghemma Group har under tiden med Nordstjernan utvecklats i snabb takt och vi är idag den ledande e-handelsaktören inom byggprodukter och heminredning i Norden. Vi kännetecknas av ett brett sortiment med produkter från en kombination av externa och egna varumärken. Dessutom är hög servicenivå, konkurrenskraftiga priser och effektiva hemleveranser centrala komponenter i vårt kunderbjudande. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med vår nya huvudägare FSN och tackar Nordstjernan för det goda samarbetet.”

Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen.

Carnegie, Gernandt & Danielsson, PwC och Arthur D. Little har agerat som rådgivare till Nordstjernan och Bygghemma Group i samband med transaktionen.
 
För frågor, vänligen kontakta:

Tomas Billing Peter Möller     
Mikael Olander
Verkställande direktör    
Partner Verkställande direktör
Nordstjernan AB FSN Capital Bygghemma Group Nordic AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Peter Möller, Partner, FSN Capital
Tel: +46 70 373 33 18
E-post: pm@fsncapital.com

Mikael Olander, Verkställande direktör, Bygghemma Group Nordic AB
Tel: +46 70 819 43 00
E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.com 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

FSN Capital är en ledande nordisk private equity investerare som fokuserar på mid-market segmentet. Sedan bildandet 1999, så söker FSN Capital göra majoritetsinvesteringar i nordiska bolag som har potential att bli ledande i sina segment på internationell basis

Bygghemma Group är Nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter och heminredning. Bolaget grundades år 2006 och har expanderat till en pan-nordisk koncern med butiker och e-butiker i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bygghemma Group har huvudkontor i Malmö och ungefär 400 anställda


Pressmeddelande (PDF)