Press releases

Nordstjernans ägarandel i Salcomp överstiger 90 procent

3/9/2011

Nordstjernan AB (“Nordstjernan”) har köpt ytterligare 4 982 473 aktier i Salcomp Oyj (“Salcomp”). Efter transaktionen uppgår Nordstjernans totala aktieinnehav i Salcomp till 35 147 189 aktier, vilket motsvarar 90,1 procent av alla utestående aktier och röster i Salcomp exklusive de 337 000 aktier som innehas av Salcomp.

Priset för aktierna uppgick till 9 964 946 euro, vilket motsvarar 2,00 euro per aktie.

När aktierna till fullo är i Nordstjernans besittning, har Nordstjernan rätten och skyldigheten att lösa in utestående aktier i enlighet med kapitel 18, första paragrafen i den finska aktiebolagslagen och avser att göra en inlösen av minoritetsägarnas aktier. Nordstjernan kommer även efter hand att ansöka om avnotering av bolaget från Helsingforsbörsen. Nordstjernan kommer att göra en anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet i enlighet med kapitel 18, andra paragrafen i den finska aktiebolagslagen så snart aktierna till fullo är i Nordstjernans besittning.

Tomas Billing

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

Frågor besvaras av Tomas Billing +46 8 788 50 18.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

wkr0005.pdf