Press releases

Familjen Perváns investmentbolag förvärvar Nordstjernans aktier i Välinge

4/29/2011

Välinge Invest AB, som ägs av familjen Perván, och Nordstjernan Investment AB har kommit överens om att Välinge Invest AB ska förvärva Nordstjernans samtliga aktier i Välinge Flooring Technology AB (VFT), som är moderbolag i Välinge-koncernen (Välinge).

Parterna är överens om att bilägga samtliga tvister.

”Välinge är ett unikt bolag med bra lönsamhet. Nordstjernan har varit delägare i Välinge sedan 2002 och under den tiden har bolaget utvecklats från ett projektföretag till ett världsledande företag. Vinsten har 10-faldigats. Nordstjernans investering har genererat en hög avkastning”, säger Nordstjernans VD Tomas Billing.

”Nordstjernan har varit delägare i Välinge i åtta år och fått god utdelning på sin investering till följd av kontinuerlig teknikutveckling som gett Välinge en världsledande ställning. Aktieförvärvet ökar Välinge Invest AB:s ägarandel från 50 % till 100 % i moderbolaget VFT som äger 60 % av Välinge. Vi ökar ägarandelen i syfte att effektivisera beslutsfattandet, stärka den långsiktiga satsningen på ny teknik samt för att kunna diversifiera verksamheten till andra områden”, säger Välinges VD Darko Perván.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Välinge revolutionerade golvindustrin 1994 genom att utveckla och patentera klickgolvet som möjliggör att laminat- och trägolv kan läggas snabbt och lätt utan lim. Idag har Välinge en världsledande ställning med en av de mest omfattande patentportföljerna inom golvindustrin, innefattande 730 patent, en licensbas om 135 licenstagare och det mest avancerade FoU-centret i världen relaterat till laminat- och trägolvsteknik. Välinge grundades av Darko Perván och har sedan starten 1993 varit ett mycket lönsamt bolag. Välinge omsätter 575 Mkr och har 60 anställda

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

wkr0001.pdf