Press releases

Tekniksprånget

10/28/2011

Nordstjernan har tillsammans med Industrivärden och JKL initierat och finansierat starten av Tekniksprånget.

Tekniksprånget innebär att alla avgångselever från Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet skall erbjudas fyra månaders praktik på ett svenskt teknikintensivt företag. Mer information hittar ni på www.nordstjernan.se/index.php?id=114.

Målet med Tekniksprånget är att fler ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Genom tidig kontakt med verkligheten på ett teknikintensivt företag kan fler lockas att studera till ingenjör. Tekniksprånget är den teknikintensiva branschens initiativ för att säkra sin kompetensförsörjning – och därmed Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Då teknik och naturvetenskap är centralt för näringslivets utveckling så är den otillräckliga tillströmningen av ingenjörer ett hot mot industrins och därmed Sveriges konkurrenskraft.

”Nordstjernan är långsiktig ägare i många svenska bolag. För deras framgång är utbildning en nyckelfråga. Vi vill visa gymnasieelever att när man går ut N- och T-programmen finns det en mängd företag som vill erbjuda praktikplatser.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av Tomas Billing +46 8 788 50 18.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Nordstjernan AB 103 75 Stockholm
Besöksadress Stureplan 3
Telefon +46 8 788 50 00 Fax +46 8 788 50 10
Organisationsnummer 556000-1421

wkr0001.pdf