Press releases

Etac gör betydande förvärv

12/2/2011

  • Etac förvärvar danska R82
  • Nordstjernan ökar sitt innehav i Etac från 60 procent till 100 procent
  • Etac-koncernen får en omsättning om cirka 1,3 Mdr SEK och cirka 800 anställda

Etac har tecknat avtal om att köpa 100 procent av aktierna i danska R82. Samtidigt har Nordstjernan tecknat avtal om att förvärva RFSU:s andel i Etac, motsvarade 40 procent av aktierna i Etac. R82 kommer att ingå som ett självständigt affärsområde i Etac-koncernen. Etac-koncernen kommer efter affären att ha en omsättning på cirka 1,3 Mdr SEK och cirka 800 anställda.

Etac är en av Nordens ledande tillverkare och distributör av hjälpmedel till funktionsnedsatta och tillhandahåller även produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Etacs omsättning 2010 uppgick till cirka 1 Mdr SEK. Etac har dotterbolag i Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Mer information om Etac finns på www.etac.com.

R82 är en av världens ledande producenter av hjälpmedel för funktionsnedsatta barn och ungdomar. R82 tillverkar och säljer t ex rullstolar, hjälpmedel för att gå och stå, duschstolar och bilstolar. R82:s omsättning 2010 uppgick till 236 MDKK (cirka 290 MSEK). R82 har dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien, samt distributionspartners över hela världen. Mer information om R82 finns på www.r82.com.

Före dagens transaktion ägdes R82 till största delen av Maj Invest, ett danskt private equity-bolag, och Flemming Møller, en av R82:s grundare.

”R82 är ett välskött bolag med en stark position på marknaden för barnhjälpmedel och vi anser att bolaget passar väl in i Etacs strategi. Etac blir med dessa två affärer ett avsevärt större innehav för Nordstjernan.” säger Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan.

”Att sälja R82 till Etac känns naturligt med tanke på att Etac är en av R82:s största kunder.” säger Jan Hove Sørensen, partner på Maj Invest. ”Vi tror att Etacs förvärv av R82 kommer öppna upp nya möjligheter för R82 på den internationella hjälpmedelsmarknaden.”

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionerna.

Etacs förvärv av R82 kräver godkännande av konkurrensmyndigheter.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

 

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, VD för Nordstjernan AB, +46 8 788 50 00

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se

wkr0001.pdf