Företagsamhetens högborg

Generalkonsulns företagsgrupp tillverkar och exporterar varor som Nordstjernans fartyg fraktar ut över världen. Det rum som en gång var varuhusets entré mot Stureplan inreds med fartygsmodeller och kartor. På golvet, väl synligt i skyltfönstret, finns en gigantisk världskarta i form av en jordglob, och på den modeller av Nordstjernans fartyg. Modellernas positioner ändras en gång per dygn i takt med att deras förebilder förflyttar sig längs Nordstjernans handelstrader. Stockholmare som passerar Stureplan får en konkret påminnelse om världen utanför, och om den allt större roll svensk företagsamhet spelar internationellt.

Under Generalkonsulns ledning förvärvas företag efter företag. Arbetet på huvudkontoret med att styra dem och hålla ordning på finanser och redovisning blir allt mer omfattande. I källaren växer arkivet år för år med affärskorrespondens, resultatrapporter, bokföring, kontrakt och årsbokslut.

Trettiofem år efter förvandlingen från varuhus till huvudkontor är det dags för nästa stora ombyggnad. Den tredje generationen Ax:son Johnson vill sätta sin prägel på byggnad och verksamhet. Axel Ax:son Johnson (Bergsingenjören) tar 1956 över som VD för Nordstjernan efter sin far. Samma år börjar en successiv renovering som kommer att vara åtta år. Och precis som 1919 är det Tengboms arkitektbyrå som får ansvaret. Men nu är det inte Ivar utan sonen Anders Tengbom som håller i trådarna.

I en homage till historien monteras kajutan från fartyget M/S Pedro Christophersen på femte våningen, med boaserade väggar, spygatter och originalmöbler.

Det är trångt i huset, och en sjätte våning byggs på. Bygglovet beviljas mot löfte att husets yttre silhuett bibehålls. Påbyggnaden blir ett komplicerat och tidsödande projekt.

De översta våningarna i ljusschaktet mitt i bygganden läggs igen. På de golvytor som uppstår blir det bibliotek, tidskriftsrum och förråd.

Av den en gång fyra våningar höga trapphallen återstår nu två våningar. I den kvarvarande trapphallen, kallad Johnsonhallen, får Ivar Tengboms tjugotalsklassicism ge plats åt en femtiotalsinredning med röd heltäckningsmatta och trappräcken i mässing.