Nordstjernanhuset idag

När Tomas Billing rekryteras till Nordstjernan som ny VD 1998 kommer han närmast från motsvarande position på fastighetsbolaget Hufvudstaden. Huset har vid den här tiden flera hyresgäster. Föreningssparbanken har filial mot Biblioteksgatan, men i övrigt finns inga lokaler i huset som allmänheten har tillträde till. Skogskoncernen SCA har inrymt sitt huvudkontor på tre plan.

Ett av Tomas Billings första initiativ som ny VD blir att modernisera huset. År 2000 öppnas 1 200 kvadratmeter butiksyta. Så återfår det gamla varuhuset, åtminstone på gatuplanet, sin ursprungliga uppgift. Även denna gång är det Tengboms arkitekter, företrädda av Ivan Krejci, som står för ritningarna.

Andra delar av huset renoveras successivt. Efter att SCA lämnar plan 4 kan Nordstjernan så småningom flytta tillbaka till den gamla direktionsvåningen. En liten paviljong för möten och konferenser byggs på taket med en terrass utanför i nåtad teak. Den marina känslan stärks av mastkorgen och flaggstången som kröner taket ovanför entrén, och som är kvar sedan Ivar Tengboms renovering 1919.