Lideta

Lideta bedriver primärvård och företagshälsovård via 17 enheter i Stockholm och södra Sverige samt mödra- och barnhälsovård via sju enheter i Stockholm och Malmö under varumärket Mama Mia. Nordstjernan äger 84 % av såväl kapital som röster i Lideta.

För mer information se
www.lideta.se

2017
Nettoomsättning (MSEK)441
Antal anställda (medeltal)255