NCC

NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. Nordstjernan var vid utgången av 2017 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 16 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.ncc.se

20172016
Nettoomsättning (MSEK)54 60852 934
Totalavkastning-27 %28 %
Antal anställda (medeltal)17 76216 793