WinGroup

WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i Skandinavien under varumärket Windoor, samt i utvalda länder i övriga Europa under varumärket Sunparadise. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2017 var WinGroup helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.wingroup.ch

20172016
Nettoomsättning (MSEK)625528
Antal anställda (medeltal)496424