Attendo

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med mer än 700 enheter i Sverige, Finland och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Nordstjernan var vid utgången av 2020 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 18 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

För mer information sewww.attendo.se

20202019
Nettoomsättning (MSEK)12 28811 935
Totalavkastning-18%-31%
Antal anställda (medeltal)18 17816 499