Bonava

Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med cirka 10 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Nordstjernan var vid utgången av 2020 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna. Bonava är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.bonava.com

20202019
Nettoomsättning (MSEK)16 99715 474
Totalavkastning¹-21%-8%
Antal anställda (medeltal)2 0822 045

1 Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Bonavas B-aktie.