Bonava

Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med nära 10 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 19 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna. Bonava är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.bonava.com

20172016
Nettoomsättning (MSEK)14 47913 492
Totalavkastning-16 %31 %
Antal anställda (medeltal)1 6961 482