Diös

Diös, som är norra Sveriges ledande fastighetsbolag, äger och förvaltar samt utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder med stort fokus på stadsutveckling och lokal närvaro.
Nordstjernan var vid utgången av 2020 bolagets tredje största aktieägare med en ägarandel om 10 procent av såväl kapital som röster.  Diös är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.dios.se

20202019
Nettoomsättning (MSEK)1 8781 854
Totalavkastning-9%58%
Antal anställda (medeltal)176168