Diös

Diös, som är norra Sveriges ledande fastighetsbolag, äger och förvaltar samt utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder med stort fokus på stadsutveckling och lokal närvaro. Diös är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.dios.se

20182017
Nettoomsättning (MSEK)1 8101 719
Totalavkastning6 %-4 %
Antal anställda (medeltal)172172