Etac

Etac är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus, sjukhem och hem. Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar samt inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel genom dotterföretaget HoverTech International. Bolaget har även global försäljning av manuella rullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, hygienprodukter och tryckavlastande hjälpmedel. Etacs huvudkontor ligger i Sverige och bolaget har tillverkning samt utvecklingsenheter i Skandinavien, Polen och Nordamerika. Vid utgången av 2020 var Etac helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.etac.com

20202019
Nettoomsättning (MSEK)2 6552 389
Antal anställda (medeltal)984948