NCC

NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighets­utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. Nordstjernan var vid utgången av 2020 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 17 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.ncc.se

20202019
Nettoomsättning (MSEK)53 92258 234
Totalavkastning¹0%14%
Antal anställda (medeltal)14 38815 273

1  Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för NCC:s B-aktie.