Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2020 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.nobia.com

20202019
Nettoomsättning (MSEK)12 74113 930
Totalavkastning-6%50%
Antal anställda (medeltal)5 9776 095