Prima Vård

Prima Vård bedriver primärvård, barn- och mödrahälsovård, psykiatri samt företagshälsovård på 30 platser i Stockholm och södra Sverige, där en del av verksamheten bedrivs under varumärket Mama Mia. Prima Vård har i dag 80 vårdenheter med omkring 300 000 listade patienter i fem regioner. Vid utgången av 2020 ägde Nordstjernan 84 procent av såväl kapital som röster i Prima Vård. Övriga ägare utgjordes av familjerna Lewné och Wahlström/Laurin.

För mer information se
www.primavard.se

20202019
Nettoomsättning (MSEK)1 4061 230
Antal anställda (medeltal)1 017916