Ramirent

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrnings­bolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2018 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat i Helsingfors.

För mer information se
www.ramirent.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)7 2996 973
Totalavkastning-25 %11 %
Antal anställda (medeltal)2 8902 774