Ramirent

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrningsbolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat i Helsingfors.

För mer information se
www.ramirent.com

20172016
Nettoomsättning (MSEK)6 9736 297
Totalavkastning11 %21 %
Antal anställda (medeltal)2 7742 706