Swedol

Swedol tillgodoser professionella användares behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner. Försäljningen sker genom egna butiker, e-handel och postorder. Swedol är ett av de ledande bolagen inom arbetskläder och skydd i Sverige. Nordstjernan ingick i mars 2018 ett aktieöverlåtelseavtal med Swedols, vid tidpunkten, näst största aktieägare AB Zelda avseende förvärv av majoriteten av dess aktier. I april 2018 offentliggjorde Nordstjernan ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol. Efter utgången av budpliktserbjudandet kontrollerar Nordstjernan 66 procent av kapitalet och 72 procent av rösterna och är därmed bolagets största aktieägare. Swedol är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.swedol.se

20172016
Nettoomsättning (MSEK)3 0672 371
Totalavkastning14 %44 %
Antal anställda (medeltal)901751