Ansvarsfullt företagande

Nordstjernans arbete med ansvarsfullt företagande grundar sig i vår långa historia och är en naturlig del av vår verksamhet och en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma företag. Vi driver frågor relaterade till ansvarsfullt företagande till största del genom våra hel- och delägda bolag. Totalt sysselsätter Nordstjernans bolag omkring 50 000 personer och har en sammanlagd omsättning överstigande 100 Mdr SEK. Våra bolag levererar miljontals produkter och tjänster varje dag, vilka påverkar omgivningen på olika sätt. Nordstjernan vill med ett ansvarsfullt förhållningssätt och aktivt ägande stötta bolagens arbete med att minimera negativ påverkan på omgivningen.

Långsiktiga krav och aktivt ägande

Två av Nordstjernans nyckelord är långsiktighet och aktivt ägande. Detta speglar även Nordstjernans arbete med ansvarsfullt företagande. Utgångspunkten är att Nordstjernan ska vara huvudägare under en lång tidsperiod, vilket underlättas av att även Nordstjernans huvudägare, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser, har ett långsiktigt perspektiv. Det finns därmed goda förutsättningar för långsiktigt arbete med frågor relaterade till ansvarsfullt företagande i bolagen.

Nordstjernans främsta styrmedel är aktivt styrelsearbete. I samtliga bolag där Nordstjernan har styrelserepresentation ser vi till att ansvarsfullt företagande är en punkt på styrelseagendan.

Påverkar genom företagen

Nordstjernans påverkan på omvärlden uppstår i allt väsentligt när kunder använder produkter och tjänster som produceras av de företag Nordstjernan är ägare i. Bolagen påverkar dock sin omgivning väldigt olika. Exempelvis är byggföretaget NCC:s möjligheter och utmaningar avseende ansvarsfullt företagande annorlunda än plastföretaget Rostis. Därför arbetar Nordstjernan med att ställa krav på att företagen antar egna koder och arbetssätt som är relevanta för just dem. Det är centralt att rikta insatserna mot de områden där resurserna gör mest nytta i varje specifikt fall.

Exempel på ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande innefattar att systematiskt arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan, att arbeta för anständiga och säkra arbetsförhållanden samt att aktivt arbeta mot korruption, oetiskt affärsuppträdande och olika former av diskriminering. Vi anser att ansvarsfullt företagande ska finnas med i alla delar av företagen, från inköp av varor och tjänster till medarbetaren på kontoret eller på byggarbetsplatsen.

Personuppgiftspolicy

Länk till Nordstjernans personuppgiftspolicy


Länkar till bolagens arbete

Läs gärna några exempel på våra bolags arbete med ansvarsfullt företagande via länkarna nedan.

Bonava

NCC

Nobia

Rosti