Bli en del av Nordstjernan

På Nordstjernan drivs vi av affärer och att skapa långsiktig värdetillväxt i våra innehav. Vi är en aktiv, professionell och långsiktig ägare och arbetar med såväl kommersiella som finansiella frågeställningar för att skapa god värdeutveckling. Det ställer krav på oss som arbetar här men ger också stora möjligheter för professionell och personlig utveckling.

Nordstjernan är ett familjebolag med en personlig, öppen och informell kultur. Våra värderingar är grundade i en stark etik och integritet som genomsyrar allt vi gör. Vi har korta beslutsvägar, högt i tak och erbjuder stora frihetsgrader när det gäller personlig utveckling. Vi både uppmuntrar och utmanar våra medarbetare till att så tidigt som möjligt ta ett stort ansvar för att utveckla bolag, affärer och Nordstjernan som organisation.

Som medarbetare i investeringsorgansationen arbetar du aktivt med utveckling av våra innehav, att generera och analysera investeringsmöjligheter, driva förvärvsprocesser, utarbeta ägarplaner samt stödja styrelser och bolagsledningar. Du arbetar tillsammans med ett team som har gedigen erfarenhet från operativa roller inom industrin, från andra investeringsverksamheter, strategikonsultfirmor och investmentbanker.

Genom ditt arbete får du tidigt erfarenhet av att arbeta med både bolagsledningar och styrelser. Du kommer också att etablera ett brett nätverk inom näringslivet.

Vi rekryterar i första hand för att täcka direkta behov i vår verksamhet men håller ständigt ögon och öron öppna efter personer med erfarenhet och genuint intresse för näringsliv och företagande, aktiemarknad samt god känsla för affärer.

Om du vill bli en del av vår investeringsorganisation, eller är intresserad av att höra mer om Nordstjernan så är du välkommen att skicka in ditt CV eller kontakta oss på recruiting@nordstjernan.se.