Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser bildades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1887-1966). Idag är stiftelserna Nordstjernans största aktieägare och innehar 99 procent av rösterna och 86 procent av kapitalet i Nordstjernan.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, som äger 85 procent av kapitalet och 5 procent av rösterna, har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen har sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, som äger 2 procent av kapitalet och 95 procent av rösterna, har till ändamål att verka som en långsiktig ägare till Nordstjernan och att stödja avkomlingar till Axel och Margaret Ax:son Johnson.