Organisation 

Nordstjernans verksamhet är byggd med ägarrollen som utgångspunkt. Hos oss arbetar ett trettiotal personer. Många har personlig erfarenhet av företagsledning, entreprenörskap och företagsutveckling. Andra besitter expertis inom exempelvis fusioner och förvärv samt finansiering.