Noterade innehav
Peter Hofvenstam

Verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Nordstjernan Kredit AB. 

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Louise Delemark

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2012.

Utbildning: Civilekonom.

Louise arbetade tidigare med affärsutveckling på Nordstjernans dotterbolag Rosti.

Carl Engström

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. 

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Nora F. Larssen

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB, Emma S. AB samt Nobia AB. Ledamot i Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. 

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Sunparadise Group AG (namnändrat från WinGroup AG).
Ledamot i Bonava AB, NCC AB samt Sticklinge Udde AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Tobias Lönnevall

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB samt Diös Fastigheter AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Sercan Samanci

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör.

Sercan arbetade tidigare som Analyst på Rothschild & Co.

Rasmus Wiman

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Rasmus arbetade tidigare som Associate på The Boston Consulting Group i Stockholm.

Onoterade innehav
Khashayar Nikavar

Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Dacke Industri AB samt Rosti Group AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Johan Eklund

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Momentum Group AB.

Johan arbetade tidigare som Analyst på Morgan Stanley.

Ylva Ersvik

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Ylva arbetade tidigare som Investment Professional på Verdane Capital Advisors och dessförinnan som Associate på McKinsey & Company i Stockholm.

Simon Gunnarsson

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Lideta AB samt Sunparadise Group AG (namnändrat från WinGroup AG).

Simon arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Johan Nylander

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom.
Johan arbetade tidigare som Analyst på Cevian Capital i Stockholm.

Eric Persson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Livio AB samt Stiftelsen Promobilia.

Eric har under det senaste decenniet haft olika roller inom Axel Johnson, däribland ansvarig för affärsutveckling på Axel Johnson AB samt senast VD på Novax. Dessförinnan var han verksam som finansiell rådgivare vid KPMG Corporate Finance.

Niklas Samuelsson

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Niklas arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Kreditinvesteringar
Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Ted Arffman

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Ted arbetade tidigare som Associate på Ares Management och dessförinnan som Analyst på Danske Bank i Stockholm.