Noterade innehav
Peter Hofvenstam

Verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Kredit AB. Ledamot i Rosti Group AB samt Swedol AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Louise Delemark

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2012.

Utbildning: Civilekonom.

Louise arbetade tidigare med affärsutveckling på Nordstjernans dotterbolag Rosti.

Carl Engström

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. 

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Bonava AB.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Nora F. Larssen

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB samt Emma S. AB. Ledamot i Nobia AB samt Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. 

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i WinGroup AG. Ledamot i NCC AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Tobias Lönnevall

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Rasmus Wiman

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Rasmus arbetade tidigare som Associate på The Boston Consulting Group i Stockholm.

Onoterade innehav
Khashayar Nikavar

Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag:  Ordförande i Rosti Group AB. 

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Johan Eklund

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom.

Johan arbetade tidigare som Analyst på Morgan Stanley.

Ylva Ersvik

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Ylva arbetade tidigare som Investment Professional på Verdane Capital Advisors och dessförinnan som Associate på McKinsey & Company i Stockholm.

Simon Gunnarsson

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Rosti Automotive AB samt WinGroup AG. Suppleant i Lideta AB.

Simon arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Mats Heiman

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Navos Capital AB samt Parkinson Research Foundation. Ledamot i HALEWELL Ltd samt Rosti Automotive AB.

Mats var tidigare managementkonsult på Booz Allen & Hamilton. Dessförinnan arbetade Mats under 13 år på Alfa Laval, bland annat som vice VD i affärsområde Food Engineering och chef för affärsområde Flow Equipment.

Johan Nylander

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom.
Johan arbetade tidigare som Analyst på Cevian Capital i Stockholm.

Carolina Oscarius Dahl

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Dacke Industri AB samt Lideta AB. 

Carolina arbetade tidigare som Associate Principal på McKinsey & Company i Stockholm.

Niklas Samuelsson

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Niklas arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Kreditinvesteringar
Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Ted Arffman

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Ted arbetade tidigare som Associate på Ares Management och dessförinnan som Analyst på Danske Bank i Stockholm.