KommunikationLadda ned bild

STEFAN STERN

Kommunikationsansvarig/talesperson. Arbetat för Nordstjernan sedan 2018.

Utbildning: Studier i statsvetenskap.

Född: 1970.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Mando Group AB. Ledamot i Lideta AB samt Demoskop AB.

Stefan har tidigare varit chef för Kommunikation, Public Affairs och Sustainability i Investor AB:s företagsledning. Dessförinnan har han bland annat varit vice VD i Silver Life AB, Senior Advisor i Magnora AB, VD i Svensk Fjärrvärme AB, Statssekreterare för Sveriges regering, planeringschef i Statsministerns kansli, Statsrådsberedningen och kommunikationschef på Näringsdepartementet.