Ledningsgrupp

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. 

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Nordstjernan Growth AB samt Nordstjernan Kredit AB. 

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och var verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Marion Bernhardsson

Chief Financial Officer. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. 

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Nora F. Larssen

Investment Director och ansvarig för sektorn Hälsa inom Nordstjernan Investment. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. 

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Född: 1965. 
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB, Emma S. AB samt Nobia AB. Ledamot i Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Thomas Naess

Investment Director och ansvarig för affärsområdet Nordstjernan Kredit. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. 

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1972.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Khashayar Nikavar

Investment Director och ansvarig för sektorn Industri inom Nordstjernan Investment.
Anställd på Nordstjernan sedan 2013. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Född: 1984.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Dacke Industri AB. Ledamot i Rosti Group AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Angela Langemar Olsson

Investment Director och ansvarig för sektorn Bygg & Fastighet inom Nordstjernan Investment. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. 

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1970.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Bonava AB, NCC AB samt Sticklinge Udde AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Fredrik Oweson

Investment Director och ansvarig för affärsområdet Nordstjernan Growth. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.
Utbildning:
 Civilekonom.
Född: 1968.

Fredrik är grundare till Scope med erfarenhet som aktiv investerare sedan 2000 i ett stort antal tillväxtbolag med ursprung i Norden. Fredrik har tidigare erfarenhet från Proventus och Goldman Sachs.

Johan Sjö

Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan Investment. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1967.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Momentum Group AB, AddLife AB, Addtech AB, OptiGroup AB samt Prosero Security Group AB. Ledamot i Camfil AB samt M2 Asset Management AB.

Johan var tidigare VD och koncernchef för Addtech-koncernen. Dessförinnan innehade Johan ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen samt på Alfred Berg/ABN Amro.