Ledande befattningshavare

Tomas Billing

Verkställande direktör. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i NCC AB. Ledamot i BiJaKa AB, Röko AB, Centrum för rättvisa samt Parkinson Research Foundation.

Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Tomas har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.

Marion Bernhardsson

Ekonomichef. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Peter Hofvenstam

Vice verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Kredit AB. Ledamot i Rosti Group AB samt Swedol AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och var verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1972.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Khashayar Nikavar

Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag:  Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Salcomp Holding AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.