Senior Advisors

TOMAS BILLING
Senior Advisor sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Arboritec Holding AB, Hotscreen Holding AB, Lundberg Tech A/S samt Röko AB. Ledamot i Etac AB, BiJaKa AB samt Centrum för rättvisa.

Tomas var tidigare verkställande direktör på Nordstjernan 1999-2019. Dessförinnan var Tomas verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB.


FREDRIK KARLSSON

Senior Advisor sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom:
Född: 1967.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Capillary Concrete AB. Ledamot i AIP Infrastructure (Danmark), Peak Nordic Management Advisory AB, Lekolar AB, Pegroco Invest AB samt Beijing8 AB.

Fredrik var tidigare partner på riskkapitalbolaget 3i under åren 2001-2017. Fredrik innehade ledande befattningar på 3i och var under fem år ansvarig för de globala serviceinvesteringarna. Dessförinnan var Fredrik verksam på Volvo och Sjätte AP-fonden.


JOHAN SJÖ

Senior Advisor sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1967.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Momentum Group AB, AddLife AB, Addtech AB, OptiGroup AB samt Prosero Security Group AB. Ledamot i Camfil AB samt M2 Asset Management AB.

Johan var tidigare VD och koncernchef för Addtech-koncernen. Dessförinnan innehade Johan ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen samt på Alfred Berg/ABN Amro.