Senior Advisors

FREDRIK KARLSSON

Senior Advisor sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1967.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Growth AB samt Capillary Concrete AB. Ledamot i AIP Infrastructure (Danmark), Peak Nordic Management Advisory AB, Lekolar AB samt Pegroco Invest AB.

Fredrik var tidigare partner på riskkapitalbolaget 3i under åren 2001-2017. Fredrik innehade ledande befattningar på 3i och var under fem år ansvarig för de globala serviceinvesteringarna. Dessförinnan var Fredrik verksam på Volvo och Sjätte AP-fonden.