Tomas Billing, Verkställande direktör Nordstjernan

Ett utdrag ur Tomas redogörelse i Nordstjernans Årsredovisning 2017

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS REDOGÖRELSE

Bra år…
På många sätt var 2017 ett bra år för Nordstjernan. Exempelvis genererade två tredjedelar av våra innehav en högre vinst under 2017 än under 2016. I genomsnitt var vinstökningen hela 17 procent, vilket är klart högre än den genomsnittliga årliga vinsttillväxten det senaste decenniet. Det finns många orsaker till framgångarna i innehaven, men jag vill speciellt framhålla vanligt operativt gnet och fokus på lönsam tillväxt. Våra innehavs omsättning växte i genomsnitt med 8 procent, vilket är mycket för mogna företag av den typ Nordstjernan äger.

…men också ett år med utmaningar
2017 var också ett utmanande år, bland annat för vårt största noterade innehav NCC. Vi som huvudägare och NCC:s styrelse var missnöjda med bolagets utveckling. Marginalen inom NCC:s kärnverksamhet, bygg- och anläggningsverksamheten, låg runt 1,5 procent jämfört med konkurrenternas 3 procent och NCC:s interna mål 3,5 procent, trots att konjunkturläget var gynnsamt. I januari 2018 offentliggjorde NCC att Tomas Carlsson blir ny verkställande direktör med tillträde i maj 2018. Tomas har nästan 20 års erfarenhet från NCC och kommer nu senast från teknikkonsulten Sweco, där han varit verkställande direktör i fem år. Jag bedömer att Tomas erfarenheter passar som hand i handske för NCC.

Utöver de interna problemen på NCC hände det även saker på marknaden. Den mycket starka bostadsmarknaden i Stockholm och övriga Sverige började vackla under hösten, vilket medförde att aktiekurserna för våra byggrelaterade innehav försvagades. De sjunkande aktiekurserna för dessa innehav medförde i sin tur att Nordstjernans totalavkastning under året bara blev +8 procent medan börsen genererade +10 procent. Att avkastningen ändå var positiv och att substansvärdet ökade till 30 Mdr SEK beror på stark värdeutveckling i våra onoterade innehav, främst Rosti, Dacke Industri och Etac.

En helt annan sak som hände under 2017 var att vårt hus på Stureplan bara var åtta meter från en av de värsta bränderna i centrala Stockholm på 100 år.

Vill ni läsa hela Tomas VD-ord kan ni ladda ner Nordstjernans årsredovisning här.