Pressmeddelanden

Addtech förvärvar Nordstjernans aktier i Rutab

2013-03-25

-          Nordstjernan och Tapper Group, som ägs av bolagets grundarfamilj, har avyttrat 80 procent av aktierna i Rutab till industrihandelskoncernen Addtech
-          Affären innebär att Nordstjernan avyttrar hela sitt 35-procentiga ägande i Rutab

Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Bolagets huvudkontor ligger i Nässjö och bolaget omsätter cirka 150 MSEK med god lönsamhet.

Nordstjernan investerade i Rutab 2007. Sedan dess har bolagets omsättning tredubblats genom organisk tillväxt och förvärv, samtidigt som bolagets vinstmarginal har förbättrats avsevärt.

”Rutab är ett kvalitetsbolag som har haft en stark utveckling. Vår investering i Rutab var liten, men har genererat hög avkastning.” säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen.

Tomas Billing                    
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

PDF