Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer KMT Group till American Industrial Partners

2013-08-15

Nordstjernan har ingått ett avtal om överlåtelse av samtliga aktier i KMT Group (“KMT”) till American Industrial Partners (“AIP”). KMT är en ledande leverantör av vattenskärningsteknologi som bland annat används i tillverkningsindustrin, ytbehandling och bearbetning av livsmedel.

KMT, som grundades 1954, är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av vattenskärningspumpar och robotsystem som utnyttjar denna teknologi. KMT:s huvudkontor finns i Baxter Springs, Kansas, USA. Bolaget har mer än 400 anställda och en omsättning om cirka 160 MUSD. KMT:s produkter säljs i fler än 60 länder och tillverkas i fabriker i USA, Sverige och Kina. AIP köper KMT för ett enterprise value om 147,5 MUSD, vilket innebär en justerad EBITDA-multipel om 6,4x för 2012.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: “Nordstjernan gjorde sin första investering i KMT 1999 när bolaget var noterat på Stockholmsbörsen. 2003 garanterade vi nyemissionen som möjliggjorde köpet av vattenskärnings­verksamheten, som idag utgör KMT. Vi köpte ut bolaget från börsen 2007. Sedan 2003 har vattenskärningsverksamheten växt organiskt med i genomsnitt 8 procent per år. Det har varit en fantastisk resa och vi vill tacka KMT:s ledning och anställda för deras bidrag och förtjänstfulla arbete. Vi önskar KMT och AIP lycka till i framtiden.”

Richard Hoffman, Partner på AIP, kommenterar: “KMT är ett ingenjörsdrivet företag med spjutspetsteknologi, välkända varumärken, en stor och lojal kundbas och en spännande uppsättning nya produkter. AIP ser fram emot att arbeta med ledningen för att accelerera lönsam tillväxt genom att bistå inom områden såsom teknologiutveckling, programledning, kvalitetssystem och teknisk service. Vi ser fram emot att bli en del av denna spännande industri i partnerskap med KMT:s ledning.”

      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Billing
Tel: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Ben DeRosa
Tel: +1 (212) 627-2360 anknytning 200
E-post: ben@americanindustrial.com

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

American Industrial Partners (“AIP”) är ett operationellt fokuserat private equity-bolag, som investerar i nordamerikanska industriföretag. Mer information om AIP finns på www.americanindustrial.com.

KMT Group (“KMT”) är en ledande tillverkare av vattenskärningspumpar genom affärsområdet KMT Waterjet och robotsystem som använder denna teknologi genom affärsområdet KMT Robotic Solutions. Mer information finns på www.kmtwaterjet.com och www.kmtrobotic.com.

PDF