Pressmeddelanden

Per Lindberg och Bo Risberg har utsetts till nya ledamöter i Nordstjernan AB:s styrelse

2014-05-14

Per Lindberg är född 1959 och är Teknologie doktor från Chalmers tekniska högskola. Han är Verkställande direktör i det börsnoterade bolaget BillerudKorsnäs. Han har tidigare varit Verkställande direktör i Korsnäs 2001-2005 och Billerud 2005-2012.

Han är styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ledamot i IVA:s avdelning VIII, Skogsnäringens teknik.

Bo Risberg är född 1956 och har en MBA från IMD, Schweiz och en BSc Mechanical Engineering från Queen’s University, Kanada. Under 1999-2013 var han verksam inom Hilti-koncernen, Lichtenstein, där han från 2007 var Verkställande direktör. Han har tidigare haft chefsbefattningar i AT Kearney samt inom ABB i Sverige och Kanada. Han är vice styrelseordförande i Grundfos Holding A/S, styrelseledamot i Trelleborg AB och styrelseordförande i Piab Group Holding AB.

Vid Nordstjernans årsstämma valdes följande styrelseledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Antonia Ax:son Johnson (vice ordförande), Per Lindberg, Peter Leimdörfer, Tomas Nicolin och Bo Risberg. Marcus Storch har avböjt omval som ledamot efter 17 år i styrelsen.

Frågor besvaras av:
Antonia Ax:son Johnson
Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse
Telefon: 08-701 61 00

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande i Nordstjernan AB
Telefon: 08-788 50 18

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)