Pressmeddelanden

Ny styrelse i Nordstjernan

2007-03-07

Viveca Ax:son Johnson har utsetts till ny styrelseordförande i Nordstjernan AB efter Johan Björkman. Viveca Ax:son Johnson är ledamot i styrelsen sedan 1996 och har varit vice ordförande sedan 1997.

Därutöver har Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, som är Nordstjernans röstmässigt största aktieägare, beslutat att föreslå följande styrelse till årsstämman i Nordstjernan den 18 april:

Viveca Ax:son Johnson (ordförande, omval)
Antonia Ax:son Johnson (omval)
Marcus Storch (omval)
Mats Arnhög (omval)
Tomas Nicolin (nyval)

Tomas Nicolin, verkställande direktör för Alecta, har även invalts i styrelsen för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.
 Familjen Johnson grundade Nordstjernan 1890 och är allt sedan dess en aktiv ägare och jag är glad och tacksam över förtroendet att få föra familjens tradition som långsiktig och aktiv ägare vidare i egenskap av styrelsens ordförande, säger Viveca Ax:son Johnson.
 Jag känner mig glad och hedrad över att bli föreslagen till styrelsen i Nordstjernan. Ett företag som står för tydligt och respektingivande ägarskap, säger Tomas Nicolin.


Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse

wkr0010.pdf