Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer alla aktier i Exel Composites

2014-06-10

Den 9 juni sålde Nordstjernan sin resterande ägarandel om 14 procent i Exel Composites (”Exel”). Nordstjernan har sedan år 2000 varit den största aktieägaren i Exel. Exel designar, tillverkar och säljer kompositprofiler för industriella applikationer. Bolaget är noterat på OMX Helsingfors. Exel omsatte 69 MEUR under 2013.

Under åren med Nordstjernan som största ägare har bolaget framgångsrikt transformerats från ett brett fokus inklusive sport- och fritidsutrustning till ett mer smalt fokus på industriella applikationer.

”Exel står för mindre än 1 procent av våra tillgångar, det vill säga det är en för liten investering. Med en stark balansräkning och en ny, dynamisk VD i Riku Kytömäki så bedömer vi att Exel har en stark framtid med goda möjligheter att växa och att utvecklas framöver.” säger Tomas Billing, VD för Nordstjernan.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

  
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)